rodzina wymarłych i żyjących współcześnie naczelnych obejmująca dwie podrodziny: Pongidae, z jednym rodzajem - orangutan i Hominidae, z trzema rodzajami: szympans, goryl i człowiek. Historia ewolucyjna człowieka jest słabo poznana i budzi szereg uzasadnionych wątpliwości.