drugi odcinek żołądka ssaków przeżuwających, do którego dostaje się pokarm z żwacza. Skurcze czepca powodują odciśnięcie płynu z pokarmu, który wraca do żwacza. Powstała masa pokarmowa przechodzi ponownie do przełyku i jamy gębowej, gdzie zostaje rozdrobniona i wymieszana ze śliną. Z jamy gębowej pokarm wędruje do trzeciego odcinka żołądka, zwanego księgami.