grupa białek funkcjonujących jako przenośniki jednoelektronowe. Biorąc udział w łańcuchu oddechowym i fotosyntetycznym transporcie elektronów w fazie jasnej fotosyntezy, występują u wszystkich organizmów aerobowych.