cyrkulacyjny ruch cytoplazmy zachodzący w niektórych typach komórek eukariotycznych, polegający na ciągłym przemieszczaniu się cytoplazmy wokół centralnie położonej wakuoli; kierunek prądu i szybkość ruchu są stałe. Cykloza jest szczególnie wyraźna w olbrzymich komórkach międzywęźli ramienic. Terminem cykloza określa się również ruch cyrkulacyjny wodniczek pokarmowych orzęsków wokół makronukleusa (jądro aktywne metabolicznie).