impuls, zmiana fizyczna lub chemiczna, która może wywołać odpowiedź, reakcję organizmu. Bodźcem jest np. fala świetlna, dotyk, cząsteczki substancji chemicznej.