związek powstały z połączenia tRNA i aminokwasu, przy udziale energii i enzymów. Powstaje w cytoplazmie komórki i uczestniczy w procesie translacji. aktywacja aminokwasu.

Aminoacylo-tRNA