związki, które reagując z mocnym kwasem, zachowują się jak słaba zasada, a reagując z mocną zasadą, jak słaby kwas, np. aminokwasy.