nukleozyd adeninowy. W skład adenozyny wchodzi zasada azotowa - adenina i pięciowęglowy cukier - ryboza lub deoksyryboza. Po dołączeniu do nukleozydu reszty kwasu fosforowego (-PO4) tworzy się nukleozyd - podstawowa jednostka budulcowa kwasów nukleinowych.