wprowadzenie obcego gatunku na dany teren jako nowego elementu biocenozy. Na ogół introdukcja ma niekorzystny wpływ na środowisko, często prowadzi do wytępienia rodzimych gatunków. Obcy gatunek nie posiada naturalnych wrogów, co prowadzi do nadmiernego wzrostu liczebności i zakłócenia stanu równowagi.