[tałel] ręcznik; a sanitary towel podpaska; a tea towel ścierka do naczyń