[temt] kusić, nęcić; He tempted me into accepting the job. Namówił mnie do podjęcia tej pracy.