[sekend] (2nd) drugi; the Second World War druga wojna światowa; the second floor drugie piętro; He took the second place. Zajął drugie miejsce. He was the second to give a lecture. Wygłosił wykład jako drugi.