[rizerw] rezerwować; Which seats are reserved? Które siedzenia są zarezerwowane?