[riport]

  1. zawiadamiać, donosić, informować; Our correspondent reports on the situation in London. Nasz korespondent donosi o sytuacji w Londynie. He was reported to stay on the north of the country. Doniesiono, że znajduje się on na północy kraju.
  2. zdawać relację, relacjonować; You must report how he behaved on the party. Musisz zdać relację, jak on zachowywał się na przyjęciu.
  3. zgłosić, zameldować; I will report you to the principal. Poskarżę się na ciebie przełożonemu.
  4. zgłosić się, zameldować się; You must report to the psychologist once a week. Musisz się zgłosić do psychologa raz w tygodniu.