[pruf] dający ochronę; odporny; bullet-proof kuloodporny; waterproof wodoszczelny