[pozysz(y)n]

  1. miejsce, pozycja; Are the soldiers in position? Czy żołnierze są na pozycjach?
  2. pozycja, sposób ułożenia ciała; an uncomfortable position niewygodna pozycja
  3. sytuacja; I wouldn't accept it in your position. Nie zaakceptowałabym tego w twojej sytuacji. Are you in the position to complete it? Czy jesteś w stanie to zakończyć?
  4. posada; He applied for a position of a teacher. Ubiegał się o posadę nauczyciela.