[awe(r)łajz]

  1. inaczej; I instructed him, but he did otherwise. Poinstruowałam go, ale on zrobił inaczej.
  2. w przeciwnym wypadku; You'd better come to the meeting, otherwise you won't know what to do. Lepiej przyjdź na spotkanie, w przeciwnym razie nie będziesz wiedział, co robić
  3. oprócz tego, pod każdym innym względem; This man is too nervous, otherwise he's gorgeous. Ten mężczyzna jest zbyt nerwowy, oprócz tego jest wspaniały.