[operejt]

  1. funkcjonować, działać; Do you happen to know how does this mobile phone operate? Czy może wiesz, jak działa ten telefon komórkowy?
  2. obsługiwać; operate a machine obsługiwać maszynę
  3. operować; He really must be operated. On naprawdę musi być operowany.