[ow]

  1. wyraz stosowany przy tworzeniu przydawki lub dopełniacza: basket of fruit koszyk owoców; customs of your country zwyczaje twojego kraju; most of the cases większość przypadków; man of honour człowiek honoru; taste of honey smak miodu; day of rest dzień wypoczynku; string of pearls sznur pereł; a friend of mine mój przyjaciel
  2. z, ze, od, na; die of tuberculosis umrzeć na gruźlicę; the best of all najlepszy ze wszystkich; two miles west of here dwie mile na zachód; made of gold zrobiony ze złota; that's very kind of you to bardzo miło z twojej strony; of course oczywiście; This toy is made of plastic. Zabawka jest zrobiona z plastiku. I'm proud of you. Jestem z ciebie dumna.