[munlajt] światło księżyca; We could walk without a torch, as the moonlight led us. Mogliśmy iść bez latarki, gdyż światło księżyca nas prowadziło.