[manyfest] okazywać, ujawniać, objawiać; He always manifests indifference when he meets me. Zawsze okazuje obojętność, gdy mnie spotyka. The disadvantages manifested earlier than I expected. Wady ujawniły się wcześniej niż przypuszczałam.