[lerk] czyhać, czaić się; Who knows what may lurk in the darkness. Kto wie, co może czyhać w ciemności.