[liwin(g)] utrzymanie, życie; to earn one's living/to make a living zarabiać na życie; What do you do for a living? Jaki jest pana zawód?