[lift]

  1. podnieść, dźwignąć
  2. unieść się, podnieść się
  3. znieść (prawo, zakaz, sankcje)