[garenti] gwarantować; The manufacturer guarantees the quality of his products. Wytwórca gwarantuje jakość swoich produktów.