[gudbaj] do widzenia; to wave sb goodbye pomachać komuś na do widzenia