[iwolw] rozwijać się, przekształcać się, ewoluować; This small group of volunteers evolved into a powerful organisation. Ta mała grupka ochotników przekształciła się w potężną organizację.