[embaras] zawstydzać, krępować, onieśmielać, wprawiać w zakłopotanie; His indelicate remarks embarrassed her. Jego niedelikatne uwagi wprawiły ją w zakłopotanie.