[ilektrik(o)l] elektryczny; electrical equipment sprzęt elektryczny