[drinkin(g)] nadający się do picia, pitny; drinking water woda pitna