[dipa(r)t]

  1. odjechać, odejść; The train departs at 7 am. Pociąg odchodzi o siódmej rano.
  2. odstępować (from sth od czegoś); My friend often departed from the truth. Mój przyjaciel często mijał się z prawdą.