[kondens]

  1. kondensować; condensed milk mleko skondensowane
  2. skraplać
  3. uczynić zwięzłym, streścić; Could you condense your speech into a few sentences? Czy możesz skrócić swoje przemówienie do kilku zdań?