[kompliment] powiedzieć komplement, pochwalić, pogratulować; They complimented me on my success. Pogratulowali mi sukcesu. He complimented my new haircut. Pochwalił moją nową fryzurę.