[ka(r)d]

  1. karta (do gry); a pack of cards talia kart; to win/to lose at cards wygrać/przegrać w karty
  2. karta (legitymacja); an identity card dowód osobisty; a credit card karta kredytowa
  3. wizytówka; a business card/a visiting card wizytówka służbowa/prywatna