[aszorens]

  1. zapewnienie; The plumber gave his assurance that the toilet would work properly. Hydraulik zapewnił, że toaleta będzie działała poprawnie.
  2. pewność siebie; The applicant was speaking with assurance during his interview. Osoba ubiegająca się o pracę mówiła z pewnością siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.