[alarm] przestraszyć, (za)alarmować, zaniepokoić; I was alarmed to hear that my sister didn't pass her exam. Byłam zaniepokojona słysząc, że moja siostra nie zdała egzaminu.