[eidżensi] (l. mn. agencies) agencja; You can work in a travel agency. Możesz pracować w biurze podróży.