[akt]

  1. zachowywać się
  2. działać, czynić; Unfortunately, he never acts on my advice. Niestety, on nigdy nie działa zgodnie z moją radą.
  3. grać (w filmie, sztuce); He acted in many movies from the fifties. On grał w wielu filmach z lat pięćdziesiątych. It's my dream to act the part of Juliet. Moim marzeniem jest zagrać rolę Julii.