[ebaut]

  1. około; James will come about 5 o'clock. James przyjedzie około piątej.
  2. o; What are you talking about? O czym ty mówisz?
  3. niedaleko, gdzieś tu, naokoło; There are three cinemas about. W pobliżu są trzy kina. Her clothes always lie about all over the floor. Jej ubrania zawsze poniewierają się po całej podłodze.
  4. prawie; He is about being ready to go out. On jest prawie gotowy do wyjścia. I was just about to go home, when my boss asked me to stay at work longer. Właśnie wychodziłam do domu, kiedy mój szef poprosił mnie, żebym została dłużej w pracy.
  5. what about/how about...? co powiesz na...? How about visiting our friends in Germany? A może odwiedzilibyśmy naszych przyjaciół w Niemczech? I am going to have a lunch. What about you? Idę na lunch. A ty?