Integracja Europejska-ścisła współpraca między państwami. popularność zyskała Dzięki doświadczeniu związanymi z 1 i 2 wojną światową oraz rosnącym zagrożeniem ze strony krajów bloku komunistycznego. -politycy zachodnioeuropejscy sądzili że umożliwi ona m.in. odbudowę gospodarczą po zniszczeniach wojennych,utrzyamnie pokoju w europie,stworzenie ekonomicznej przeciwwagi dla rosnącej potęgi USA i ZSRR.- zbliżeniu krajów sprzyjały wspólne kultura i historia oraz podobne wartości wyznawane przez większość Europejczyków. przyczyniła się do niego Także Rada Europy utworzona w 1949 roku., Początki intergracji-proces został zapoczątkowany Dzięki utworzeniu przez Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy trzech wspólnot europejskich:w 1951r-Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali(EWWiS), w 1957r-Europejskiej Wspolnoty Gospodarczej(EWG), w 1957-Europejskiej Wspolnoty Energi Atomowej(Euratom).  wprowadzono spójną politykę w dziedzinie rolnictwa, z czasem współpracy rozszerzono także na inne dziedziny m.in. Ochrony Środowiska i badania naukowe., Powstanie UE- Unię Europejską utworzono na mocy trakatu z Moastricht (Holandia)z 1992r, byl on przelomowym wydarzeniem w procesie integracji europejskiej. najwaz. zadania ; -Zapobieganie konfliktom w Europie, promowanie wspólnych wartości oraz zasad demokracji, wyrównywanie poziomu rozwoju krajów UE, wspieranie rozwoju gospodarczego, naukowego i technologicznego państw członkowskich. - zaciśnienie stosunków między państwami np wprowadzenie wspólnej waluty euro (2002r) która obecnie obowiązuje większości krajów unijnych. Polska przystąpiła w 2004r do UE**