Najważniejsze indywidualne prawa człowieka w Polsce: