1.Kąty przyległe. Definicja: Kąty przyległe.

Dwa kąty wypukłe, które mają jedno ramię wspólne, a pozostałe ramiona tworzą prostą, nazywamy kątami przyległymi.

Kąty przyległe, to kąty wypukłe, które mają jedno ramię wspólne, a pozostałe dopełniają się do prostej.

Własność: Suma miar kątów przyległych.

Suma miar kątów przyległych jest równa 180˚.Suma kątów przyległych równa jest kątowi półpełnemu: α + β = 180°

2. Kąty wierzchołkowe.

Definicja: Kąty wierzchołkowe.   Kąty wierzchołkowe, to dwa kąty o wspólnym wierzchołku, takie, że przedłużenia ramion jednego kąta są ramionami drugiego. 

Kąty wypukłe, których ramiona uzupełniają się do prostych, nazywamy kątami wierzchołkowymi.

Kąty wierzchołkowe są równej miary: α = βγ = δ.

Własność: Kąty wierzchołkowe   

Kąty wierzchołkowe mają równe miary: ά = β

Waclaw