Kwadrat to wielokąt foremny o czterech bokach, czyli czworobok. Suma kątów w kwadracie wynosi 360°.Każdy kwadrat jest prostokątem,a punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat.

Co to jest pole kwadratu?

Pole kwadratu to powierzchnia wyodrębniona konturami figury. Pole kwadratu wynosi a2, gdzie a znaczy długość boku tego kwadratu.

Jak obliczyć pole kwadratu? Wzór

Wzór na pole kwadratu to: P=a2, gdzie: P – pole kwadratu a – długość boku kwadratu.

Jak obliczyć pole kwadratu za pomocą przekątnych?

Wzór na pole kwadratu z przekątnych to: P=½d2,

gdzie:

P – pole a – bok kwadratu d – przekątna 

Obliczając pole poza liczbą,należy podnieść do kwadratu również jednostkę.

Jak obliczyć pole kwadratu? Przykłady:

Przykład 1:

Oblicz pole kwadratu,którego boki mają po 5 cm.Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru: 

P=a2.

P=52  P=5*5 P=25 cm2  Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 25 cm2 .

Przykład 2:

Oblicz pole kwadratu, którego przekątne mają po 8 cm. Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru: 

P=½d2.

P = ½ 82 P = ½ *64 P= 32 cm2  Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 32 cm2 .

Przykład 3:

Oblicz pole kwadratu,którego obwód wynosi 24 cm.  Najpierw należy obliczyć długość boku kwadratu.

O = 4*a a = O:4 a = 24:4 a = 6 cm  Mając w zadaniu wszystkie potrzebne dane, możemy podstawić je do wzoru:

P=a2 .

P = a2 P = 62   P = 36 cm2 Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi 36 cm2 .

Powodzenia ! :)).

Waclaw