Jak obliczyć pole trójkąta równobocznego?

Wzór Aby policzyć pole powierzchni trójkąta równobocznego, nie trzeba znać jego wysokości – wystarczy długość boku. Wzór na pole trójkąta równobocznego to P= (a²√3):4, gdzie: a – długość boku trójkąta.

Jak obliczyć pole trójkąta z wykorzystaniem sinusa? Wzór Pole trójkąta można obliczyć również, znając jeden z jego z kątów wewnętrznych oraz długości przyległych do niego boków. Taki wzór to: P = ½b⋅c⋅sinα, gdzie: b, c – boki trójkąta, α  – kąt pomiędzy bokami b i c. Jak obliczyć pole dowolnego trójkąta z wykorzystaniem długości boków? Wzór Herona

Do obliczenia pola powierzchni nie musisz znać wysokości w trójkącie. Wystarczy znać długości wszystkich jego boków. Aby obliczyć pole, musisz obliczyć: p⋅(p−a)⋅(p−b)⋅(p−c). Z otrzymanego wyniku należy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy: P=√p⋅(p−a)⋅(p−b)⋅(p−c), gdzie: p – połowa obwodu trójkąta p=½(a+b+c), a, b, c – boki trójkąta.

Waclaw