Pole trójkąta jest to powierzchnia wyodrębniona bokami figury. Aby obliczyć pole trójkąta, musisz pomnożyć długość podstawy przez długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. Następnie otrzymany wynik podzielić przez 2.  Podstawowy wzór na pole trójkąta to  P = ½ bh (można spotkać wzór P = ½ ah, wszytko zależy od przyjętego oznaczenia boków trójkąta), gdzie: b – długość boku trójkąta, h – długość wysokości opuszczonej na bok b.

vxc