Pole trójkąta można obliczyć na różne sposoby w zależności od tego, z jakim trójkątem mamy do czynienia i jakimi danymi dysponujemy.

Poznajcie wzory na obliczenie pola trójkąta prostokątnego i równoramiennego.

Trójkąt to wielokąt o trzech bokach i trzech wierzchołkach. Jeden z boków nazywany jest podstawą, a dwa pozostałe ramionami. Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się, tworząc punkt, który jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt. Natomiast symetralne boków przecinają się w punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. Suma miar kątów w trójkacie wynosi 180°.

Ze względu na długość boków trójkąta wyróżniamy:

  • trójkąt równoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki równe i wszystkie kąty równe (każdy kąt ma wartość 60°),
  • trójkąt równoramienny – trójkąt, który ma przynajmniej dwa boki równej długości,
  • trójkąt różnoboczny – trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości.

Ze względu na wartość kątów trójkąta wyróżniamy:

  • trójkąt ostrokątny – trójkąt, który ma wszystkie kąty ostre, wartość każdego kąta jest zatem mniejsza niż 90°,
  • trójkąt prostokątny – trójkąt, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre o wartości 45°, boki kąta prostego to przyprostokątne, a bok leżący naprzeciw kąta prostego to przeciwprostokątna,
  • trójkąt rozwartokątny – trójkąt, który ma jeden kąt rozwarty, o wartości większej niż 90° oraz dwa kąty ostre.

 

Waclaw