ji piszemy po  C, S, Z

po samogłoskach piszemy 

na ogół -ii jesli wymawiamy ji

piszemy i jesli wymawiamy i

oraz bez wzgledu na wymowe

głebia-głębi

rekojmia-rekojmi

skrobia-skrobi

stułbia-stułbi

 

bym bys by łacznie

z formami osobowymi czasownika

nawet gdy sa uzyte w funkcji bezosobowej

z partykulami i niektorymi spojnikami

w wyrazach jakby aby zeby gdyby byleby niby

odzielnie 

przed czasownikiem

po bezokolicznikach

po wyrazach mozna trzeba warto wolno

po formach bezosobowych zakonczonych 

na -no -to