1. Laikiem pierwotnie był zakonnik bez święceń kapłańskich. Laik spełniał w klasztorze takie posługi jak: gotowanie, sprzątanie, praca w ogrodzie, w refektarzu (jadalnia, stołówka) czy też dyżurowanie przy klasztornej furcie.

Później, jako laika zaczęto określać każdego świeckiego wiernego należącego do Kościoła katolickiego, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie i eucharystię.

Obecnie w Kościele katolickim laikami nadal nazywa się wszystkich wiernych, niebędących kapłanami lub zakonnikami.

2. Laik to również człowiek, który jest niekompetentny w jakiejś dziedzinie.

Laikiem określa się osobę bez fachowej wiedzy lub umiejętności w jakiejś dziedzinie.

Mnisi więc uważali siebie za obeznanych w wielu dziedzinach wiedzy, a tych świeckich, którzy nie kwapili się do tego, by zdobyć jakieś wykształcenie, traktowali jako mało kompetentnych.

Tak właśnie zaczęto nazywać każdego, kto nie zna się na czymś.

Laik – synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Pomocne w zapamiętaniu tego, kto to jest laik, będą na pewno synonimy. 

Laik – synonimy:
  • dyletant,
  • amator,
  • profan,
  • nieprofesjonalista,
  • niefachowiec,
  • niespecjalista,
  • debiutant,
  • nowicjusz.
 

I mała uwaga na koniec !

  • Słowo "laik" to określenie osoby, która nie jest specjalistą w danej dziedzinie, a nie obraza.  
  • W kontekście potocznym, "laik" oznacza osobę niekompetentną lub dyletantkę, ale nie jest to obraza w sensie prawnym.

Wedłu Słownika Języka Polskiego, laik - człowiek niekompetentny w jakiejś dziedzinie.

Wyszukał i wybrał:

Waclaw