Biblia,jako dzieło literackie jest bardzo urozmaicone. Możemy tu znaleźć zarówno elementy epickie, jak i liryczne. Utwór taki nazywamy synkretycznym.Całość pisana jest wersetami, które mają jednak niewiele wspólnego z ich lirycznymi odpowiednikami.

Biblijne toposy i archetypy.

Biblijne archetypy:- Maryja - matka cierpiąca (Maryja)- Judasz – zdrajca, mający wyrzuty sumienia- Mojżesz - mędrzec, przewodnik- Maria Magdalena – nawrócona grzesznica- Hiobczłowiek cierpiący bez winy- Kain – bratobójca- Św. Paweł – nawrócony grzesznik- Prorocy starotestamentowi- Syn marnotrawny- Samarytanin – człowiek miłosierny, współczującyBiblijne toposy:- relacja nauczyciel-uczeń (uczniowie) – Jezus i Apostołowie- pielgrzymka ludu do ziemi obiecanej – Izraelici- raj utracony (Eden)- apokalipsa- śmierć męczeńska i zmartwychwstanie (Jezus)- miasto rozpusty (Sodoma i Gomora, Babilon)- kuszenie (kuszenie Jezusa na pustyni)