Co oznacza słowo Biblia?

Słowo Biblia pochodzi z języka greckiego biblion i łacińskiego biblia, co w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza „zwój papirusu, księga”. Biblia to najważniejszy zbiór ksiąg uznawanych przez żydów i chrześcijan, jako natchnione przez samego Boga, spisanych w języku hebrajskim, aramejskim oraz greckim.

Chrześcijańska Biblia składa się z kilku ksiąg podzielonych na Stary Testament i Nowy Testament.